In de media

Weerbare Sierteelt Sector is in meerdere media verschenen.

Aanpak

Problematiek

Eigen publicaties “Mainport in de Tweede Linie” – 2021

Landelijke media

Lokale media

Vakmedia sierteeltsector en transport

NOS uitzendingen

Repressieve acties

Preventieve acties

Campagne “In plaats van bloemen…”

Direct een verdachte situatie melden!

Een verdachte situatie melden kan via de volgende nummers: