Search

Een veilige sierteeltsector

De sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak weerbare sierteeltsector wil het mooie van de sector beschermen en de kwetsbare punten aanpakken. De focus is preventie, voorkomen is beter dan genezen. Dit door ondernemers te helpen weerbaar te worden, door ze van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit snel te herkennen, misstanden te melden en preventieve maatregelen te nemen.

Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken, te misbruiken. Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging door het internationale karakter en haar fijnmazige logistiek. 

Bij onze aanpak zijn diverse overheidspartners betrokken zoals de gemeente Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, politie, Openbaar Ministerie, Douane, Riec Den Haag, Riec Amsterdam-Amstelland en de Belastingdienst. Maar ook private partijen als Royal FloraHolland.

Wij werken actief samen met partijen zoals TLN, TFOC, HVO Querido, SNCU, PVO Den Haag, PVO Amsterdam-Amstelland, PVO Nederland, CCV, en vele anderen.
De samenwerking is gericht op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit en mistanden in de sector. We richten ons op het weerbaar maken van bedrijven. Dit doen we door het delen van kennis, het bevorderen van toezicht, controle en handhaving, vergroten van meldingsbereidheid en het helpen opwerpen van barrières.

Kennis & onderzoek

Criminelen zijn slim en hun ondermijnende criminele activiteiten veranderen snel en continu. Om hier steeds een passend antwoord op te hebben, is onderzoek nodig. Onderzoek dat ons helpt tot goede inzichten in de wijze van handelen. Met die inzichten komen we tot de juiste aanpak om ondermijning te bestrijden.

Binnen de aanpak Weerbare Sierteeltsector is toegepast wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk, maar zeker ook praktijkgericht onderzoek. Willen we criminele activiteiten echt verstoren en terugdringen, dan moeten we op de juiste plaatsen de juiste acties inzetten, binnen de wettelijke kaders die we daarvoor hebben. Naast inzicht in de verschillende (internationale) stromen vanuit de historie willen we ook onderzoek naar het ‘hier en nu’. Wat gebeurt er en hoe kunnen we dat voortaan voorkomen? Veel van deze inzichten en praktische onderzoeken zijn afhankelijk van het melden van signalen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk signalen, vermoedens en meldingen binnenkomen.

 Kijk hier hoe je kunt melden.

Weerbaarheid & barrièrevorming

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is al lang niet meer uitsluitend een taak van de politie of de overheid. Een effectieve aanpak vraagt een intensieve samenwerking tussen private en publieke partijen die de handen ineenslaan. Alleen samen maken we een vuist tegen ondermijning.

Daar waar ondermijnende criminaliteit een breed en omvangrijk probleem is, speelt criminele inmenging zich veel meer af op lokaal niveau. Denk hierbij aan een medewerker die al dan niet gedwongen gevoelige bedrijfsinformatie prijsgeeft, een chauffeur die wellicht onbedoeld pakketjes meeneemt of een ambtenaar die al dan niet gedwongen de andere kant op kijkt. Om dit terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen werken we vanuit een aanpak waarbij private en publieke partners samenwerken. Ons doel is om zoveel mogelijk barrières (drempels) op te werpen om crimineel handelen te voorkomen en om de weerbaarheid van werknemers en werkgevers te verhogen. Zo blijven we niet dweilen met de kraan open maar dicht!

Controle, Toezicht, Opsporing & Handhaving

Naast allerlei maatregelen om criminaliteit in de sierteeltsector te voorkomen, is het nodig om repressief (actief optreden tegen criminaliteit en misstanden) op te treden. Daarom zijn Toezicht, Controle, Opsporing en Handhaving een onmisbaar onderdeel in onze aanpak. Samen met de andere onderdelen werken we aan het vergroten van de weerbaarheid van ondernemers in de sector.

We investeren in een goede relatie met opsporingsdiensten, ook internationaal, om samen sterk te staan tegen criminele inmenging in de sector. Bij integrale controleacties werken we vanuit één overheid. Met controles worden we zichtbaar en het laat zien dat de aanpak van ondermijning menens is en dat de opsporingsdiensten en private partijen hun krachten bundelen. Daarnaast wordt met deze controles essentiële informatie verzameld om te komen tot barrières.

We steunen en beschermen ondernemingen en hun medewerkers. Wanneer criminele organisaties zich mochten gaan verzetten tegen maatregelen en/of intimideren of corruptie uitlokken zijn we er met alle partners om dit aan te pakken.

Kijk wat je zelf al kunt doen om signalen te herkennen.

Externe communicatie & woordvoering

Vanuit onze aanpak communiceren we met diverse groepen zoals ondernemers, overheden en opsporingsdiensten om kennis te delen en zo de sierteeltsector weerbaar te maken tegen criminele praktijken.

We werken samen met de partners in onze aanpak om de sector sterk en veilig te houden. De maatregelen die we nemen en de kennis die we verzamelen, delen we met ondernemers om hen alert te maken op signalen die duiden op criminele inmenging. We communiceren ook over de meldmogelijkheden, trainingen en hoe je criminaliteit binnen je bedrijf zo veel mogelijk kan voorkomen.

Direct een verdachte situatie melden!

Een verdachte situatie melden kan via de volgende nummers:

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.