Podcast Weerbare sierteeltsector

Luister op de website van het Ministerie van Jusitie en Veiligheid onze podcast waarin we uitleg geven over de werking en opbrengsten van de aanpak Weerbare Sierteeltsector.

Bezoek Staatssecretaris Weerbare Sierteeltsector

Staatssecretaris Aukje de Vries bezocht het Centrum Weerbare Sierteeltsector op de locatie van Royal FloraHolland in Aalsmeer. Binnen het programma ‘Weerbare Sierteeltsector’ werkt Royal FloraHolland samen met regionale overheden, de politie, het Openbaar Ministerie en de douane om ondermijnende criminaliteit en misstanden in de sierteeltsector aan te pakken.

Radio-interview Het Misdaadbureau

In februari waren burgemeester Bouke Arends en Huibert den Butter te gast bij het Radio 1 programma Het Misdaadbureau.

Er is o.a. gesproken over de logistiek in de sierteeltsector en hoe criminaliteit aan te pakken die hier misbruik van maakt en wat er nog meer nodig is om dit nog beter te kunnen doen.