Controleweek tegen criminele inmenging

Om criminele inmenging in de sierteeltsector tegen te gaan, is in mei door Transport Facilitated Organized Crime(TFOC) een actieweek gehouden op drie veilinglocaties van Royal FloraHolland. Naast controles zijn ook veel gesprekken met chauffeurs en ondernemers gevoerd om de bewustwording en daarmee de weerbaarheid te vergroten.